Info

ALAMAT

SMK Permatang Rawa

Jalan Permatang Rawa

14000 Bukit Mertajam

Seberang Perai

Pulau Pinang

Visi Sekolah

SMKPR antara 10 sekolah terbaik dalam Daerah Seberang Perai Tengah menjelang 2025

Misi Sekolah

  • Sentiasa berusaha meletakkan pencapaian kurikulum pada tahap terbaik dan berkualiti
  • Meningkatkan kecemerlangan dan penglibatan menyeluruh dalam aktiviti kokurikulum
  • Kesepakatan untuk mewujudkan iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif
  • Pelajar yang beretika, berdisiplin dan bersahsiah mulia dapat dilahirkan
  • Revolusi penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21
  • Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas