Info

ALAMAT

SMK Permatang Rawa

Jalan Permatang Rawa

14000 Bukit Mertajam

Seberang Perai

Pulau Pinang

web: www.smkpr.net

Tel : 04 - 5381775

Email : pea0005@moe.edu.my

Visi Sekolah

SMKPR antara 10 sekolah terbaik dalam Daerah Seberang Perai Tengah menjelang 2025

Misi Sekolah

  • Sentiasa berusaha meletakkan pencapaian kurikulum pada tahap terbaik dan berkualiti

  • Meningkatkan kecemerlangan dan penglibatan menyeluruh dalam aktiviti kokurikulum

  • Kesepakatan untuk mewujudkan iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif

  • Murid yang beretika, berdisiplin dan bersahsiah mulia dapat dilahirkan

  • Revolusi penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21

  • Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas