Menu Pelajar

RUJUKAN ID PENGGUNA Google Classroom

AKAUN_MURID_6044 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG RAWA_JULAI82019

RUJUKAN ID PENGGUNA FROG VLE

VLE FROG USER LIST 2019

Ulangkaji kendiri dengan telefon pintar anda

  • Sila pasang aplikasi telefon pintar 'Frog Play' dalam telefon anda dengan klik imej di sebelah/bawah.
  • Masukkan alamat VLE URL sekolah seperti berikut apabila memulakan aplikasi: PEA0005.1bestarinet.net
  • Login akaun frog anda. Sila lihat ID PENGGUNA FROG VLE diatas. Untuk ibu bapa sila klik: Cari ID Frog

Ibu bapa dan guru juga boleh menggunakan Apps ini untuk memantau pencapaian anak/pelajar anda dalam ulangkaji ini, seterusnya menggalakkan anak/pelajar anda untuk meningkatkan pencapaian mereka dengan mengulang-ulangkan latihan/kuiz pelbagai subjek ini.